Πληροφορίες Διεπαφών

Η κεντρική ιδέα των Διασυνδεδεμένων Δεδομένων είναι να περιγραφούν τα δεδομένα που βρίσκονται σε διάφορα μέρη στον Ιστό έτσι ώστε να είναι εύκολα "αναγνώσιμα" και "προσβάσιμα" από μηχανές (πχ. crawlers) και να είναι όσο το δυνατόν πιο "κατανοητά" από αυτές. Αυτό επιτυγχάνεται με τη χρησιμοποίηση τεχνολογιών Web 3.0 όπως η RDF για την περιγραφή των δεδομένων και η OWL για τον ορισμό της οντολογίας, του σημασιολογικού νοήματος. Κάθε πόρος, κάθε οντότητα, οτιδήποτε στον κόσμο των Διασυνδεδεμένων Δεδομένων πρέπει να έχει ένα URI.Οι μηχανές "καταλαβαίνουν" αυτά τα δεδομένα. Εσείς όμως;

Μπορείτε να δείτε μια εφαρμογή που βασίζεται πάνω στα δεδομένα της Βιβλιοθήκης και της DBpedia, εδώ. Στην εφαρμογή αυτή μπορείτε να πραγματοποιήσετε LIVE αναζήτηση στα δεδομένα της Βιβλιοθήκης για κάποιο συγγραφέα, και να σας δείτε τα βιβλία που υπάρχουν στη βιβλιοθήκη μαζί με βιογραφικά στοιχεία που προέρχονται από τη DBpedia.

Επίσης μπορείτε να δείτε να ελέγξετε τους συσχετισμούς μεταξύ δύο ή περισσότερων οντοτήτων που βρίσκονται στο Dataset μέσω του Relfinder

Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε την εφαρμογή Virtuoso Faceted Browser Search Engine για αναζήτηση στα περιεχόμενα της Βιβλιοθήκης είτε χρησιμοποιώντας ελεύθερο κείμενο είτε χρησιμοποιώντας το Entity look up. Για παράδειγμα χρησιμοποιήστε τη μηχανή αναζήτησης για να βρείτε πληροφορίες για τον Νίκο Καζαντζάκη ή κάποιον τίτλο που ενδιαφέρεστε. Ή μήπως ένα θέμα; Ή έναν εκδότη; Ή... οτιδήποτε!

Παραδείγματα:

  • Παράδειγμα περιγραφής για το βιβλίο με τίτλο "Η γνώση των αγγέλων"
  • Παράδειγμα περιγραφής για τον συγγραφέα "Νίκος Καζαντζάκης".
  • Find Us On...