Πληροφορίες για το SPARQL Endpoint

Υπάρχει δυνατότητα πρόσβασης και χρήσης του SPARQL Endpoint. Για να μεταβείτε στο SPARQL Endpoint ακολουθήστε αυτό το σύνδεσμο:
SPARQL .
ή χρησιμοποιήστε αυτό το παράθυρο

Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε την εφαρμογή iSPARQL με εκτεταμένες δυνατότητες χρήσης ακολουθώντας αυτό το σύνδεσμο:
iSPARQL .

Find Us On...