Σχετικά

Το ΠΜΣ Επιστήμη του Διαδικτύου του Τμήματος Μαθηματικού του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και η ομάδα των ελληνικών Ανοιχτών Διασυνδεδεμένων Δεδομένων που τη στελεχώνουν φοιτητές και καθηγητές του τμήματος τα τελευταία χρόνια έχουν κάνει πολύ μεγάλη προσπάθεια για τον εμπλουτισμό του Παγκόσμιου Ιστού Δεδομένων με νέα dataset σε ένα μεγάλο εύρος θεμάτων, όπως επίσης εργαλεία για την κωδικοποίηση δεδομένων σύμφωνα με τις Αρχές των Διασυνδεδεμένων Δεδομένων, εργαλεία και επεκτάσεις i18n, όπως και διάφορες εφαρμογές. Η ομάδα των Ελληνικών Ανοιχτών Διασυνδεδεμένων Δεδομένων, υπό την καθοδήγηση του Διευθύνοντα Δρ. Χαράλαμπου Μπράτσα, είναι υπεύθυνη για τη Διεθνοποίηση της DBpedia, του Πυρήνα του συνεχώς αναπτυσσόμενου Σημασιολογικού Ιστού

Το Ελληνικό Νέφος έως τώρα...

Ελληνική DBpedia

Αρχική
δεδομένα Ιστού πέντε αστέρων
H DBpedia αποτελεί μια συλλογική προσπάθεια για την εξαγωγή και επαναχρησιμοποίηση δομημένης πληροφορίας από την Wikipedia. Στόχος της είναι να δώσει νέους τρόπους αξιοποίησης του πλούτου της Wikipedia και να εμπνεύσει νέους μηχανισμούς για πλοήγηση, διασύνδεση και βελτίωση της ίδιας της εγκυκλοπαίδειας. Η ελληνική DBpedia ήταν η πρώτη πλήρης πολυγλωσσική dbpedia και έδωσε τις βάσεις για τη δημιουργία επιπλέον γλωσσικών εκδόσεων πέραν της Αγγλικής. Η ελληνική DBpedia, μαζί με την Αγγλική , βρίσκονται στο κέντρο των παγκόσμιων διασυνδεμένων δεδομένων και φιλοδοξεί να αποτελέσει τον πυρήνα των Ελληνικών ανοιχτών διασυνδεδεμένων δεδομένων.

Ανοιχτά Συνδεδεμένα Δεδομένα της Διαύγειας


δεδομένα Ιστού πέντε αστέρων
H Διαύγεια αποτελεί μια προσπάθεια του κράτους ώστε όλες οι αποφάσεις να αναρτώνται στο διαδίκτυο (σε μορφή αρχείου), ακολουθούμενες από πρόσθετες πληροφορίες (είδος απόφασης, χρόνος, υπογράφων, τμήμα που την εξέδωσε κλπ). Η προσπάθεια αυτή ξεκίνησε το 2010, αρχικά πιλοτικά σε τμήμα της κρατικής οντότητας και σταδιακά εφαρμόστηκε πλήρως. Περισσότερα για τα Ανοιχτά Συνδεδεμένα της Διαύγειας...

Ανοιχτά Συνδεδεμένα Δεδομένα της Ελληνικής Αστυνομίας

δεδομένα Ιστού πέντε αστέρων

Το σύνολο δεδομένων της Ελληνικής Αστυνομίας, (Hellenic Police Data Set ) ως μέρος της προσπάθειας δημιουργίας του πρώτου νέφους Ελληνικών Συνδεδεμένων Δεδομένων. Περισσότερα για τα Ανοιχτά Συνδεδεμένα της Ελληνικής Αστυνομίας

Ανοιχτά Συνδεδεμένα Δεδομένα του Ελληνικού Πυροσβεστικού Σώματος


δεδομένα Ιστού πέντε αστέρων
Το σύνολο δεδομένων της Ελληνικού Πυροσβεστικού Σώματος, (Hellenic Police Data Set ) ως μέρος της προσπάθειας δημιουργίας του πρώτου νέφους Ελληνικών Συνδεδεμένων Δεδομένων, Περισσότερα για τα Ανοιχτά Συνδεδεμένα του Ελληνικού Πυροσβεστικού Σώματος

Ανοιχτά Συνδεδεμένα Δεδομένα του Καλλικράτη

δεδομένα Ιστού πέντε αστέρων
Το σύνολο των δεδομένων που αφορούν σε πληροφορίες που σχετίζονται με τους νέους δήμους σύμφωνα με το πρόγραμμα «Καλλικράτης» ως μέρος της προσπάθειας δημιουργίας του πρώτου νέφους Ελληνικών Συνδεδεμένων Δεδομένων. Περισσότερα για τα Ανοιχτά Συνδεδεμένα του Καλλικράτη

Ευχαριστίες

Είμαι ευγνώμων στον Δρ. Χαράλαμπο Μπράτσα για την ενθάρρυνση, την καθοδήγηση που μου προσέφερε καθ'όλη τη διάρκεια αυτού του Project. Θα ήθελα επίσης να ευχαριστήσω τον Καθηγητή Ιωάννη Αντωνίου, διευθυντή του ΠΜΣ Επιστήμη του Διαδικτύου καθώς και διδάσκοντα στο πρόγραμμα για τα διορατικά του σχόλια και τη διαρκή του υποστήριξη. Θα ήθελα επίσης να ευχαριστήσω τους καθηγητές Μητακίδη Γεώργιο, ο οποίος εμπνεύστηκε την υλοποίηση αυτής της πρότασης, και Μωυσιάδη Πολυχρόνη για τη γνώση που μου μεταλαμπάδευσαν κατά τη διάρκεια των διαλέξεων.

Ένα μεγάλο ευχαριστώ προς τη Δήμαρχο του Δήμου Βέροιας κα. Χαρούλα Ουσουλτζόγλου και τον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Νικόλαο Μαυροκεφαλίδη για την φιλοξενεία και τη στήριξη, τόσο ηθική όσο και οικονομική, που παρείχαν στο ΠΜΣ Επιστήμη του Διαδικτύου που λειτουργεί στο Δήμο Βέροιας.

Είμαι επίσης ευγνώμων στον Διευθύνοντα Σύμβουλο του Κέντρου Πολιτισμού του Ιδρύματος "Σταύρος Νιάρχος" όπως και πρώην διευθυντή της Κεντρικής Δημόσιας Βιβλιοθήκης της Βέροιας κ. Ιωάννη Τροχόπουλο για την υποστήριξή του και του διορατικότητα που επέδειξε.

Θα ήθελα επίσης να ευχαριστήσω όλο το προσωπικό της Κεντρικής Δημόσιας Βιβλιοθήκης της Βέροιας για τα πολύτιμα σχόλια τους και υποστήριξη που μου παρείχαν κατά τη διάρκεια αυτής της εργασίας. Η βοήθεια τους είναι ανεκτίμητη.

3/9/2012
Καραμπατάκης Σωτήρης
M.Sc. Επιστήμη Διαδικτύου
Τμήμα Μαθηματικών
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Find Us On...