Οι Καθιερωμένοι Όροι της Εθνικής Βιβλιοθήκης της Ελλάδος

Wed, 10/30/2013 - 16:56 -- SoKaRa86

Στην επιστήμη της Βιβλιοθηκονομίας, ο έλεγχος καθιερωμένων είναι μία διαδικασία που οργανώνει τους καταλόγους μιας βιβλιοθήκης και τις βιβλιογραφικές πληροφορίες, ορίζοντας ένα μοναδικό, ξεχωριστό όνομα σε κάθε οντότητα.Αυτές οι ξεχωριστές επικεφαλίδες χρησιμοποιούνται με συνέπεια σε ολόκληρο τον κατάλογο και επίσης χρησιμοποιούνται ως αναφορές σε διαδικασίες σύνδεσης με άλλες οντότητες. Η μορφή στην οποία αποθηκεύονται αυτές οι πληροφορίες είναι οι συνήθεις που χρησιμοποιούνται στον χώρο των Βιβλιοθηκών όπως MARC 21, UNIMARC, MARCXML και άλλα.

Pages

Subscribe to Public Library of Veroia Linked Data Project RSS

Find Us On...